”Hoppovison gav mig en energikick”

Företaget tillverkade maskindelar, hade 35 anställda ingenjörer, alla lika viktiga och ansvariga för företagets framgång och fortlevnad. Anders var lika duktig som illojal. Mycken frånvaro, ställde aldrig upp, såg hellre problem än möjligheter. Sparka honom? Det var det aldrig tal om. Av flera skäl. Efter ett första möte med Anders såg jag att han var både en tänkande och kännande individ. Lojal? Absolut. Mot de fyra kamrater han ägde en gammal träskuta tillsammans med var han lojaliteten själv, ställde alltid upp, där såg han inga problem, bara möjligheter. Varför? I den miljön var motiverad. Det var han inte i sitt arbete.

Min uppgift var att få honom att hitta motivationen i arbetet. Tänka om. Lyckades jag? Efter ytterligare fyra möten tackade Anders mig med orden: ”Det var ett nöje att träffa dig. Du gav mig en enerigkick som fick mig att tänka om.”